Web Sitesi künyesi
Web Sitesi künyesini burada bulabilirsiniz.
Yeni Haberler
06.02.16
Henüz yeni bir haber yok.

İstanbul İlindeki Psikiyatri Hastaneleri ve
Başlıca Hastanelerdeki Psikiyatri Klinikleri hakkında
Bilgi Sayfası
2004

Bu sayfada İstanbul İlindeki Psikiatri Psikiyatri Hastaneleri ve Önemli Hastanelerdeki Psikiyatri Kliniklerinde sunulan hizmetler ve bu Kliniklere erişim hakkında bilgilere ulaşacaksınız. Söz konusu bilgiler 2004 yılında Yrd. Doç. Dr. Yeşim Korkut* ve aşağıda isimleri belirtilmiş bir grup Klinik Proje Dersi öğrencisi ** tarafından yürütülmüş bir proje çalışmasından derlenmiştir. Proje, esas olarak Almanya'da Ruh Sağlığı alanında çalışanların (terapist, psikiyatrist, psikolog) Türkiye'ye bir hasta göndermek istediklerinde, hastayı kime yönlendireceklerini bilememelerinden doğan sıkıntıya bir çözüm bulma arayışı çerçevesinde TAP-DER için planlanmıştır.

 1. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 3. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D
 4. İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa )
 5. İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
 6. SSK Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
 7. Şişli Etfal Hastanesi
 8. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 9. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 10. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 11. Balıklı Rum Hastanesi
 12. Fransız Lape (La paix ) Hastanesi
 13. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
 14. Avusturya San Jorj Hastanesi (Saint George)
 15. Surp Agop Hastanesi

** Veri toplanması aşamasında Projeye emeği geçen psikoloji öğrencilerinin isimleri aşağıdadır:

İpek Aydın, Kadriye Keskin, Emre Bayrak, Müge Kiremitçi, Bilge Çapoğlu, Alin Onar, Vesile Çetin, Melis Seray Özden, İpek Ergönül, Ebru Sakız, Elif Ersöz, Gülçin Şenyuva, Nilgün Hasan, Görkem Tuncer, Mebrure İşmen, Çağlan Ünal, Selin Karabulut, Hilal Derya Vatan, Şükriye Karahan

Çalışmaya katılan, ve bilgileri bizimle paylaşan tüm adı geçen kurumlarda çalışan uzmanlara teşekkür ederiz. Bilgilerin doğruluğuna ilişkin sorumluluk söz konusu kurumlara aittir.

Düzeltilmesini istediğiniz bilgiler için müracaat : yesimkr@istanbul.edu.tr


I. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1. Erişim için Bilgiler :

Tel : 212 543 6565

Fax : 212 5729585

Adres: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy - İstanbul

Web sayfası / e-mail : ruhsinir@tnn.net

2. Söz konusu Kurumun kaç senedir Psikiatri alanında hizmet verdiği :

75 yıldır. 

3. Başvuru-hasta kabul-sevk koşulları nedir?

Polikliniklere (13 adet psikiyatri polikliniği faaliyet göstermektedir) başvuru sırasına göre günde yaklaşık 450 hasta kabul edilmektedir . 

4. Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri -Yapılanma şeması)

13 psikiyatri birimi mevcuttur.

2 ayrı (30 ar yataklı – 15 kadın 15 erkek yatağı) Nevroz Servisi (Anksiyete bozuklukları, intihar ya da başkasına zarar verme riski olmayan depresyon ve kişilik bozukluğu hastaları) ayrıca bu birimlere bağlı ayaktan takip birimi

1 alkol ve madde bağımlılığı servisi ( toplam 100 yatak)

Yoğun bakım ve gözlem servisi, psikoterapi servisi, kısa tedavi servisi

Adli Psikiyatri Birimi ( kapalı tutuklu servisi, kapalı müşahade servisi, muhafaza ve tedavi servisleri)

Duygudurum birimi (24 yataklı kapalı servis (kadın+erkek), ayaktan takip birimi)

6 psikotik bozukluklar kapalı servisi (kadın ve erkek hastalar)

1 ergen psikiyatrisi kapalı servis

Uçucu Madde Bağımlılığı Servisi

Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Servisi (ÇEMATEM)

Evlilik danışma polikliniği

Ruhsal travma polikliniği

3 uzman doktorun hizmet verdiği çocuk psikiyatrisi polikliniği

5. Bu Servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır?

Yukarıda belirtilmiştir.

6. Bu Alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Ayrı binalar var ancak direkt hat ile telefonda danışma ve yönlendirme hizmeti bulunmuyor.

7. Kurumun hizmeti ayaktan tedavi gören hastalara mı yöneliktir; yoksa yataklı servisler mi vardır? (Out-patient/ in-patient?)

Yukarıda belirtilmiştir. Hem ayaktan hem yatan hastalara yöneliktir

8. Her 2 tür hizmette sunulmakta mıdır?

Her ikisi de vardır

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

Yukarıda belirtilmiştir.

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

Bu soruya dair bilgi gönderilecektir

11. Bu servis-birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar (Kaç psikiatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

Her birimde 1 klinik şefi, ortalama 1-2 klinik şef yardımcısı, ortalama 3 uzman doktor ( hepsi psikiyatr), ayrıca her birimde ortalama 3 asistan, ortalama1 psikolog, 3-4 klinikte birden görev yapan sosyal çalışmacı, her klinikte ortalama 4 hemşire.

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğimiz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmış mıdır? Eğer öyle ise, ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Başhekim: Prof. Dr. Musa Tosun; MD

Klinik Şefleri:

Dr. Nihat Alpay: Kapalı Kadın Servisi

Prof. Dr. Hayrettin Kara: Kapalı Erkek Servisi

Dr. Muharrem Yaman: Kapalı Kadın ve Erkek Servisi

Doç. Dr. M. Emin Ceylan, PhD: Kapalı Erkek Servisi

Doç. Dr. Timuçin Oral (Şef Vekili): Kapalı Kadın ve Erkek Servisi

Doç. Dr. Salih Yaşar Özden: Kapalı Kadın ve Erkek Servisi

Doç Dr. Cem İlnem: Kapalı Kadın ve Erkek Servisi

Dr. Niyazi Uygur: Adli Psikiyatri Klinikleri

Doç. Dr. Hüsnü Erkmen: Açık Kadın ve erkek Nevroz Servisi Ve Poliklinik.

Prof. Dr. Musa Tosun: Açık Kadın ve erkek Nevroz Servisi Ve Poliklinik

Doç. Dr. Duran Çakmak: Alkol ve Madde Bağımlılığı Klinik ve Polikliniği

Doç. Dr. Kemal Sayar: Ergen ve Genç Erişkin  (Kapalı)Klinik ve Polikliniği

Üst-uzmanlık Birimi Liderleri:

Şu an geçici bir şefe bağlı Uzman Doktorlar : Cinsel Bozukluklar ve Tedavisi,

212 543 6565/34

Şu an geçici bir şefe bağlı  Ruhsal Travma Birimi : Dr. Rukiye Hayran, MD Psikiyatrist Evlilik Danışma Birimi

Doç. Dr. Peykan Gökalp: Sosyal Fobi ve Panik Bozukluğu 0212 543 6565/345

Dr. Şeref Özer : Panik Bozukluğu

Doç. Dr. Nuray Türksoy : Obsesif Kompülsif Bozukluk

Doç. Dr. Kültegin Ögel : Uçucu Madde Bağımlılığı Kliniği

Doç. Dr. Türkay Demir : Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği

Doç. Dr. Timuçin Oral : MD Duygudurum Bozuklukları Polikliniğ

Genel Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni Poliklinikleri

Acil Psikiyatri Polikliniği

13. Hastanenin (Kurumun) çalışma günleri / saatleri : (Poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerle ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Mesai günleri, saat 8:30 – 16:00 arası

14. Birimlerde verilen Hizmetler :

Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn. Terapi hizmetleri ,Psikolojik Değerlendirme, Rehabilitasyon çalışmaları, Araştırma, Aile Eğitimi, İzleme çalışmaları vb)

Sistemli Rehabilitasyon çalışması yoktur.

Kognitif-DavranışçıPsikoterapi,Psikodinamikpsikoterapi,Gruppsikoterapileri,psikoedukatifçalışmalar Psikolojik Değerlendirme

Araştırma, Aile Eğitimi, İzleme çalışmaları

15. Psikoterapi Hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Psikiyatr ve psikolog

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir Ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir.Örn. Travma Biriminde Bilişsel-Davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi)

2. Nevroz Biriminde Daha çok Psikodinamik yönelimli ortam tedavisi ve psikoterapi uygulanmaktadır.

1. Nevroz Biriminde daha çok bilişsel davranışçı PT

Ruhsal Travma Birimi BDT

Evlilik Danışma: Aile terapisi

17. Hastanenin ilgili birimlerinde- servislerinde psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Psikometrik değerlendirme yapmaktadırlar.

18. Klinik Psikologlar tarafından uygulanabilen testler :

MMPI, Rorschach, WAIS, Porteus,Bender-Gestalt, Nöropsikolojiktestler.

II. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

1. Erişim için Bilgiler :

Tel: 0212 414 30 00 (santral) 0212 414 31 28

Fax: 0212 414 31 28

Adres: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Kocamustafapaşa İstanbul

Web sayfası /e-mail: - http://www.ctf.istanbul.edu.tr

2. Söz konusu kurumun kaç senedir Psikiyatri alanında hizmet verdiği:

1967–den bu yana, 36 senedir.

3. Başvuru – hasta kabul- sevk koşulları nedir?

Emekli sandığına hizmet veriliyor. Özel başvurular da kabul ediliyor. Ssk ve Bağ-Kur–lular sevk almak koşuluyla hizmet alıyor ancak acil durumda sevk olmaksızın yatış yapılabilir.

4. Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri- Yapılanma şeması)

Psikiyatri ana bilim dalı ve servisi, Geropsikiyatri bilim dalı ve servisi, Adli Psikiyatri Bilim Dalı (servis yok), Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı (servis yok)

5. Bu servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır? (Örn: Duygudurum Bozuklukları / Sınır Kişilik Bozukluğu Ünitesi / Çocuk-Yetişkin Psikiyatrisi vb.)

Genel Psikiyatri içinde:

Alkol ve madde bağımlılığı ünitesi

Anksiyete birimi

Sosyal psikiyatri birimi

Ağrı birimi

Psikoz birimi

6. Bu alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Genel Psikiyatri binasının içerisinde:

Geropsikiyatri Bilim Dalı: 0212 414 30 00 / 22085

Adli Psikiyatri Bilim Dalı : 0212 414 30 00 / 22089

Genel Psikiyatri Binasının iki blok yanı:

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 0212 414 30 00 / 22278

7. Kurumun hizmeti ayaktan tedavi gören hastalara mı yöneliktir; yataklı servisleri var mıdır? (out-patient / in-patient?)

Her iki hizmet de bulunur, ayrıca diğer birimlere de hizmet verilir.

8. Her iki tür hizmet de sunulmakta mıdır?

Evet.

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

Personel yetersizliği nedeniyle:

Genel psikiyatride 100 yatak kapasitesi 34–ü aktif

Geropsikiyatride 16 yatak

Konsültasyon liyezon psikiyatrisinde 40 yatak kapasitesi, ancak kapalı.

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

2002-2003 yılı itibariyle

Acil: 1400, yatan hasta: 359, poliklinik: 14044, adli: 257, konsültasyon: 1180

11. Bu servis-birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar (Kaç psikiyatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışamacı) görev yapmaktadır?

Sosyal çalışmacı yok, 16 öğretim üyesi, 2 uzman psikiyatr, 13 psikiyatri asistanı, 10 psikolog, 19 hemşire.

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğiniz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaş mıdır? Eğer öyleyse, ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Ana Bilim dalı Başkanı: Prof. Dr. Ertaç İlkay

Bilim Dalları:

Geropsikiyatri: Prof. Dr. Engin Eker (Başkan), Doç. Dr. Turan Ertan

Adli Psikiyatri: Prof. Dr. Tamer Şuer (başkan), Doç Dr. Gökhan Oral (adli tıp doçenti), Uzm. Dr. Engin Balcı

Konsültasyon ve Liyezon: Prof. Dr. Enver Tuncer (başkan), Prof. Dr. Mine Özmen, Prof. Dr. Kemal Arıkan

Genel Psikiyatri:

Psikoz birimi: Prof. Dr. Alaattin Duran

Ağrı Birimi: Prof.Dr. Kerem Doksat

Anksiyete birimi: Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu

Alkol ve madde birimi: Doç. Dr. Reha Bayar

Sosyal psikiyatri: Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu

13. Hastanenin (Kurumun) çalışma günleri / saatleri : (Poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerile ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Çalışma saatleri hafta içi: 8:30 – 16:30

Hastane hizmetleri devamlı (24 saat)

14. Birimlerde Verilen Hizmetler: Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn: Terapi hizmetleri- Hangi türler, psikoloji Değerlendirme, Rehabilitasyon çalışmaları, Araştırma, Aile Eğitimi,İzleme çalışmaları vb.)

Tüm hizmetler bulunmaktadır. Psikoloji ünitesi uzmanlaşmış psikologlar yürütmektedir.

Psk. Dr. Mualla Oktay (birim şefi), Psk. Dr. Ayhan Karay, Psk. Serpil Bayçora, Psk. Gül Akışık, Psk. Şirin Düvenci

15. Psikoterapi hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Psikoloji ünitesindeki psikologlar tarfından.

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir Ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma Biriminde Bilişsel-Davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi)

Destekleyici Psikoterapi, Kognitif –Davranışçı Psikoterapi

17. Hastanenin ilgili birimlerinde – servislerin psikolojik değrlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Birimlerdeki tüm psikologlar yapmaktadır.

18. Klinik psikologlar tarafından uygulanabilen testler:

Rorschach, MMPI, tüm kişilik testleri, tüm zeka testleri, tüm nöropsikolojik testler


III. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1. Erişim için

Tel: 02124143000 – 22386

Telefon ve fax: 0212 414 31 45

Adres: 34303 Kocamustafapaşa/ İstanbul

Web sayfası / e-posta: -

2. Söz konusu kurumun kaç senedir psikiyatri alanında hizmet verdiği:

6 yıl

3. Başvuru-kasta kabul-sevk koşulları nedir?

Emekli sandığı ve ücretli hastalar (sevkli hastalar)

4. Kurumda kaç adet psikiyatri servisi mevcuttur? (isimleri-yapılanma şeması)

Yanlızca Poliklinik hizmeti verilmektedir

5. Bu servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır?

-

6. Bu alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

-

7. Kurumun hizmeti ayaktan tedavi gören hastalara mı yöneliktir, yataklı servisler var mıdır?(out-patient/ in-patient)

Sadece ayaktan tedavi.

8. Her 2 tür hizmet de sunulmakta mıdır?

-

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

-

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

Bir yılda aşağı yukarı 1000 poliklinik hastası .

11. Bu servis birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar(kaç psikiyatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

1 uzman doktor, 10 bölüm asistanı, 3 rotasyoner doktor, 2 hemşire, 3 psikolog.

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğimiz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmış mıdır?Eğer öyle ise ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Ana bilim dalı başkanı: Doç Dr. Levent Kayaalp

Doktorlar:

Dr. Gürkan Odabaşıoğlu

Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu

Dr. Burak Doğangün

Dr. Ayten Erdoğan

Dr. Hülya Özsan

Dr. Arzu Önal

Dr. Duygu Erdoğdu

Dr. Nurullah Polat

Dr. İkram Rüstemov

3 psikolog görev yapmaktadır

Psk. Burçin Alsancak

Psk. Funda Akçaoğlu

Psk. Fatma Çölkesen

2 hemşire görev yapmaktadır.

13. Hastanenin(kurumun) çalışma günleri/ saatleri: (poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerle ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Haftanın 5 günü, normal mesai saatleri.

14. Birimlerde verilen hizmetler :Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn. terapi hizmetleri- hangi türler, psikolojik değerlendirme, rehabilitasyon çalışmaları, araştırma, aile eğitimi, izleme çalışmaları vb.)

Psikolojik değerlendirme, Oyun terapisi ve psikiatrik tedavi

15. Psikoterapi hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Psikiatrist ve psikologlar tarafından

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma biriminde bilişsel-davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi.)

Analitik yönelimli terapi.

17. Hastanenin ilgili birimlerinde-servislerinde psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Var.

18.Klinik psikologlar tarafından uygulanabilen testler:

Wisc-R, Gesell, Rorschach, Benton, Bender, Cattell, Stanford-Binet, C.A.T, L. Düss


IV: İstanbul Tıp Fakültesi ÇAPA

1.Erişim için Bilgiler :

Tel : 212 414 24 11

Fax : 212 634 12 04

Adres: İstanbul üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı- Çapa 34390 -İstanbul


Web sayfası : http: //www.istanbul.edu

2. Söz konusu Kurumun kaç senedir Psikiatri alanında hizmet verdiği :

1955

a) Başvuru-hasta kabul-sevk koşulları nedir?

Hasta başvuruları genel polikliniğe yapılır. Yataklı servis dolu ise ve hastanın yatarak tedavisi gerekiyorsa başka bir hastaneye sevk edilir.

Ücretli, Evraklı, emekli (657, özel anlaşmalar), bankalar, yeşil kart (yetişkin), SSK (yetişkin), Bağkur (yetişkin)

b) Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri-Yapılanma şeması)

Temel olarak yataklı servis ve ayaktan hasta bakımı olarak iki alan mevcuttur.

Anabilim dalımızda Konsültasyon_Liyezon Psikiyatrisi olarak tek bilim dalı bulunmaktadır.

5. Bu Servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır? (Örn. Duygudurum Bozuklukları / Sınır Kişilik Bozukluğu Ünitesi/Çocuk-Yetişkin Psikiyatrisi vb.)

Ayaktan hasta bakımı temelde aşağıdaki birim ve programlar tarafından sürdürülmektedir. Detaylı bilgi aşağıda tekrar verilmektedir.

Psikonevroz-Psikoterapi Birimi (Ş.Yüksel)

Duygudurum Bozuklukları Birimi (O. Yazıcı)

Sosyal Psikiyatri Servisi ( B. Soydan, D. Şahin)

Klinik Psikoterapi Birimi (V. Sarıl )

Anksiyete Bozuklukları Polikliniği (R. Tükel)

Psikoz Araştırma Programı (A. Üçok)

Yaşlılık Psikiyatrisi programı (I. Baral)

Alkol-Madde Programı (İ.Yargıç)

Yeme Bozuklukları Programı (B. Yücel)

Cinsel bozukluklar – (A.Kayır)

6. Bu Alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Tümüne merkez telefondan ulaşılabilir.

7.Kurumun hizmeti ayaktan tedavi gören hastalara mı yöneliktir; yataklı servisler mi vardır? (Out-patient/ in-patient)

Her ikisi de mevcuttur

8. Her 2 tür hizmette sunulmakta mıdır?

Evet

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

Yataklı servislerin kapasitesi koşullara bağlı olarak 40-60 arasında değişmektedir.

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

536 yatan hasta

4050-4010 ayaktan

11. Bu servis-birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar (Kaç psikiatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

13 Psikiyatrist öğretim üyesi

2 Psikolog öğretim üyesi

1 uzman

12 psikiyatrist araştırma görevlisi

4 doçent

10 profesör

13 hemşire

1 sosyal çalışmacı

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğimiz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmış mıdır? Eğer öyle ise, ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Yaşlılık Psikiyatrisi Birimi:

Doç. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Haziran 2001 tarihinde Doç. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu denetiminde kuruldu. Ülkemizde giderek artan yaşlı nüfusa hizmet etmek ve uygu psikiyatrik bakımı sağlamak, konu ile ilgili psikiyatrist, psikolog, öğrenci ve sosyal çalışmacıların eğitimine katkıda bulunmak, yaşlılık psikiyatrisi ile ilgili konularda bilimsel araştırma yapmak ve teşvik etmek başlıca amaçlar arasındadır. Yaşlılık depresyonu, Alzheimer hastalığı başta olmak üzere tüm demansiyel hastalıklar, yaşlılık psikozları gibi çeşitli hastalıkların tedavisi ve takibi, yaşlıların psikososyal bakımı gibi konularda halen çalışılmaktadır. Çeşitli araştırma projeleri ve çok yönlü eğitim faaliyetleri de devam etmektedir.

Kapalı Servisler: Kapalı yataklı servis kadın ve erkek olmak üzere iki katta toplam 80 yataktan oluşmaktadır. Her katta durumu daha ağır olan hastalar için akut hizmet bölümü bulunmaktadır. Serviste halihazırda 6 öğretim üyesi sorumluluk almakta ve bu öğretim üyeleri şefliğinde asistan hekimler görev yapmaktadır.

Kapalı servislerde Duygudurum Birimi, Klinik Psikoterapi Birimi, Psikoz Araştırma Programı, Madde Bağımlılığı Programı ve Geraiyatrik Psikiyatri Programı ve Konsültasyon Psikiyatrisi Bilim Dalı da hizmet vermektedir. Tanı grupları arasında şizofreni, duygudurum bozuklukları, dissosiyatif ve travma ile ilişkili bozukluklar önde gelmektedir.


Klinik Psikoterapi Birimi:

Yönetici Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Vedat Şar

Klinik Psikoterapi Birimi birkaç günden birkaç haftaya kadar kısa süreli yatış gerektiren psikoterapi vakaları ve krize müdahale durumlarının psikoterapisini yürütmektedir. Klinik Psikoterapi Birimi bünyesinde yürütülen Dissosiyatif Bozukluklar Programı ise kendi konusunda dünya çapında uzmanlaşmış olup, bu alanda yürütülen araştırmalar nedeniyle üç kez uluslar arası ödül kazanılmıştır. Halen birimde bir öğretim üyesi, bir tam gün uzman klinik psikolog ve rotasyonla gelen asistan hekimler görev yapmaktadır. Birim aynı zamanda asistan hekimlere uygulamalı psikoterapi eğitimi sağlamaktadır. Bu birimin krize müdahale ağırlıklı yataklı tedavi hizmetleri halen genel psikiyatri servisinin olanaklarından yararlanılarak yürütülmektedir. Krize müdahale amaçlı kısa süreli yatış ve yataklı serviste psikoterapi gerektiren tüm durumlar (ayaktan psikoterapi sırasında oluşabilen ve yatış gerektiren kriz durumları dahil) bu servise kabul edilmektedir. Dissosiyatif Bozukluklar Programı–nca tedavisi yürütülen ve çocukluk çağı travmalarına bağlı gelişen çoğul kişilik bozukluğu, dissosiyatif bozukluklar, sınırda kişilik bozukluğu ve benzeri durumların hastane tedavisi ile intihar girişimleri bu servisin uzmanlık alanını oluşturmaktadır. Bu serviste temel psikoterapötik tutum dinamik yönelimlidir. Tedavisi yürütülen hastalar taburcu olurken ilgili birimlere sevk edilmekte ya da birimin uzmanlık alanı çerçevesinde olanlar ayaktan uzun süreli psikoterapiye alınmaktadır. Bu servise hasta yatışları, acil poliklinik ve birim polikliniklerince yapılmaktadır. Birime başvuru 534 01 29 numaralı direkt telefondan Birim sekreterine yapılmaktadır.


EEG Laboratuarı:

Prof. Dr. Günseli Peker

Psikiyatri kliniği EEG laboratuarı 1974 yılından beri poliklinik ve klinik hastalar için hizmet vermektedir. Rutin ve gerekirse özel araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Laboratuarımızda birçok teknisyen ve hekim arkadaşımız eğitim görmüş ve yetişmiştir. Halen bir teknisyen ve hekim arkadaşımız eğitim görmektedir.


Bağımlılık Tedavisi Programı:

Doç. Dr. İlkan Yargıç

Alkol, madde, kumar vb. bağımlılıkları olan hastaların tedavisi bu konuda uzmanlaşmış bir ekip tarafından yapılmaktadır. Bu programda psikiyatrist, psikoterapist ve sosyal hizmet uzmanı görev almaktadır. Bağımlı hastaların bireysel takibi, ilaç tedavisi, grup terapileri ve aile görüşmeleri yapan bu ekip öncelikli olarak ayaktan hizmet vermektedir. Gerekli durumlarda genel psikiyatri servisine yatış da yapılabilmektedir. Ayrıca hastalar klinik bünyesinde düzenli olarak toplanan Adsız Alkolikler, Adsız Narkotikler ve Al-Anon gruplarına yönlendirilmektedirler. Bu program çerçevesinde uzmanlık ve tıp fakültesi öğrencilerine bağımlılıkla ilgili eğitim ve süpervizyon verilmekte, araştırmalar yapılmaktadır.


Duygudurum Bozuklukları Birimi (D.B.B.):

İstanbul tıp Fakültesi Psikiyatri Ana bilim Dalı Duygudurum Bozuklukları Birimi, duygudurum bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir tedavi, araştırma ve eğitim merkezi olarak, resmen 8 yıl önce kurulmuş olmakla birlikte, yaklaşıl 25 yıldır etkin bir merkez şeklinde çalışmakta olup, bu konuda ülkemizdeki en deneyimli ve saygın odak olarak gösterilmektedir.

Etkinlik Alanı: Birim, aşağıdaki tanılar düşünülen ya da konmuş olan hastaların akut dönem ardından uzun süreli koruma tedavisini ve izlemini üstlenmiş bulunmaktadır. 1. İkiuçlu-1 ve 2 hastalıklar, 2. Major depresif hastalık, 3. Siklotimik ve distimik bozukluklar, 4. Şizoaffektif bozukluk.

Hasta Başvuru Biçimi: Yataklı servislerden yukarıdaki tanılar konarak ya da poliklinikten bu ön tanılar düşünülerek yollanan hastaların, epikrizi ya da poliklinik kartı ve tercihen ailesiyle ve sorumlu asistan tarafından sunularak, DBB hasta değerlendirme toplantılarında incelenmesinden sonra, duygudurum polikliniğinden izlenmeye alınması şeklindedir. Öğretim üyeleri tarafından yollanan hastalar için ya da kliniğimizde hastaya elindeki psikiyatrik doküman ve ailesi ile başvurması için, gene hasta değerlendirme toplantılarına randevu verir. Bu durumda hasta, DBB ekibi üyelerinden birisi tarafından sunulur, sunum sorumlusunu, sırayla olmak üzere, sekreterlik belirler.

Ekip: Birim çalışmalarını, Prof. Dr. Olcay Yazıcı başkanlığında rotasyoner asistanlar oluşturmaktadır.

Hasta İzleme Biçimi: Hastalar, sekreterlikçe verilen, haftanın her günü ve her çalışan için belli bir saatteki, randevularla izlenir. Muayeneler DBB polikliniğinde yapılır. Tanı ve tedavisinde sorun olan ya da ilginç ve öğretici bulunan olgular, her Cuma saat 12-13 arasında hasta değerlendirme toplantısına getirilir. Bu toplantılarda ve daha deneyimli olanlar yanındaki 3 aylık çalışma ardından kendi hasta grubunu, giderek üstlenirler. Randevulu hastaların poliklinik kartı ve DBB dosyası sekreterlikçe çıkarılarak, dosyalarındaki bilgi ve grafiklerin eksiksiz işlenmesi temel zorunluktur. Hasta verileri 6 ayda bir bilgisayarda güncelleştirilir. Hastaların çalışanlar arasında 6 ayda bir rotasyon şeklinde dönmesi, her hastanın hemen tüm çalışanlar tarafından değerlendirilmesi amacına yöneliktir ve bu rotasyon sırasında hasta dosyasının ve grafiğinin eksiksiz olarak, bir son değerlendirme notu ile, devredilmesi gerekmektedir.

Bilimsel Toplantılar: DBB, hastaların bu konuda uzmanlaşmış bir ekipçe en iyi şekilde tedavisi yanında, eğitim ve üst düzeyde araştırma üretimi amaçlıdır. Bu nedenle, her Çarşamba günü saat 12-13 arasında, özellikle son gelişmeleri ve değerlendirilmesi zor durumları içeren, teorik konuların işlendiği bilimsel toplantılar yapılmaktadır. Burada tartışılan konular içersinde yayına değer görülenler, bir editör incelemesi ardından, –Duygudurum Bozuklukları– seri yayınları şeklinde kitaplaşmaktadır. Teorik toplantılar bazen yerini, araştırma projelerinin her aşamada tartışılıp izlendiği, araştırma toplantılarına bırakmaktadır.

Durum: Halen birimde, izlenme süreleri 20 yıl geriye uzanabilen yaklaşık 400 duygudurum hastası izlenmektedir. DBB Birimi uluslar arası üst düzeyde araştırma üretme kapasitesi ile de tanınmaktadır.


Genel Poliklinik:

Birim Sorumlusu: Prof. Dr. Raşit Tükel

Poliklinik hasta bakımı günleri pazartesi, Çarşamba ve Cuma, poliklinik hasta bakımı saatleri 9.30-13.00 olarak belirlenmiştir. Psikiyatri uzmanı ya da asistanı olarak poliklinikte çalışan hekimlerin her biri, yukarıda belirtilen gün ve saatlerde 5 yeni başvuru ve 10 kontrol hastasının bakımından sorumludur. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 13.00-14.00, Salı günleri saat 10.30-12.00 arasında poliklinikte çalışan hekimlerin ve poliklinikte görevli 6.sınıf öğrencilerinin katılımıyla, hasta sunum ve tartışması toplantıları yapılmaktadır. Perşembe günleri saat 9.30-10.30 arasında Sağlık Kurulu toplantıları yapılmaktadır.


Acil Poliklinik:

Poliklinik asistanları sırayla her gün 9.00-13.30 arasında acil poliklinikten sorumlu olarak çalışmaktadırlar. Acil poliklinikten sorumlu hekim, 9.00-13.30 arasında başvuran acil hastaların, polikliniğe başvuran 5 yeni hasta, 5 kontrol hastası ve il dışından gelen evraklı tüm hastaların bakımından sorumludur. Klinik asistanları oluşturulan nöbet listesi doğrultusunda, sırayla hafta içi saat 13.30-9.00 (ertesi gün), tatil günleri 9.00-9.00 (ertesi gün) arasında acil poliklinik/klinik nöbetçisi olarak görev yapmaktadırlar. Nöbetçi hekimler, acil nöbeti sırasında gördükleri hastaları, hafta içi sabah saat 9.00-9.30 arasında yapılan acil poliklinik hasta sunumu toplantısında sunmakla yükümlüdürler.


Anksiyete Bozuklukları Polikliniği:

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Raşit Tükel

Psikiyatri polikliniğine başvuran, başta obsesif kompulsif bozukluk olmak üzere anksiyete bozuklukları hastaları, poliklinik toplantısında yapılan değerlendirmenin ardından, uygun görülürlerse, Anksiyete Bozuklukları Polikliniğine devredilmektedir. Devredilen hastalar, standart ölçek ve formların yer aldığı hasta izleme dosyaları doldurularak değerlendirilmekte, ardından belli protokollerin uygulandığı tedavi izleme sürecine geçilmektedir. Her hafta Cuma günleri, saat 14.30-16.00 arasında, Anksiyete bozuklukları polikliniği toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda, Anksiyete Bozuklukları Polikliniğinden izlenen her hasta, biri başlangıç olmak üzere, belli aralarla sunularak tartışılmaktadır. Ayrıca, anksiyete bozuklukları alanına giren konularda makale sunma ve seminer verme, polikliniğin diğer etkinlikleri arasında yer almaktadır.


Sosyal Psikiyatri Servisi:

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana bilim dalı sosyal Psikiyatri Servisi, çalışmalarına 1990 yılında, yatarak ya da ayaktan tedavi görmekte olan regresif hastaların, sosyal çekilme ve içe kapanma, sağlıklı insan ilişkileri kurma ve sürdürmede zorlanma, psikososyal stresörlerle başa çıkamama gibi sorunlarına yardımcı olmayı hedefleyen tedavi programları (bireysel ve grup psikoterapisi, uğraşı terapisi, ekspresif sanat terapisi, aile destek programları vb. ) oluşturarak başlamıştır. 1993 yılında çalışma modelinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Servisimiz halen psikiyatride ikinci eksen sorunları denen kişilik bozukluklarının tedavisiyle ilgilenmektedir. Söz konusu sorunlarla ilgili çeşitli psikoterapi teknikleri, dinamik psikiyatri temelinde, biyolojik tedavi yöntemleriyle kombine edilerek kullanılmaktadır. Uygulamada tedavi çekirdeğini uzun süreli bireysel ve grup psikoterapileri oluşturmaktadır. Birimimize ana bilim dalı polikliniğinden veya çeşitli alt birimlerden gönderilen kişiler, yaklaşık on seanslık bir psikiyatrik, psikometrik ve sosyometrik değerlendirme paketi sonunda ekip toplantısında değerlendirilmekte, tedavileri planlanmaktadır. Tedavi sürecinde hastalarımızın aktif rol almasını sağlayacak açıklık ve bilgilendirme karşılıklı sorumluluk prensibine dayandırılır. Servisimizde tanı ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra kişilik bozuklukları ve dinamik psikoterapi alanlarında araştırmalar yapılmakta, meslek mensuplarına yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.


Psikonevroz ve Psikoterapi:

Birim Sorumlusu: Prof. Dr. Şahika Yüksel

Genel poliklinik ve psikiyatri içindeki diğer birimlerden Psikonevroz ve Psikoterapi Birimi–ne yollanan ve rotasyonel asistan tarafından değerlendirme görüşmesi yapılmış olan olgular, pazartesi günleri 10.00-11.00 arasında yapılan ve birim çalışanlarının tümünün katıldığı değerlendirme toplantısında sunulur. Toplantıda yapılan değerlendirme sonrasında, psikoterapi endikasyonunun konulması koşuluyla, hastanın psikoterapisini üstlenecek asistan ve hastanın yakınmaları ve hastalığının tanısı göz önüne alınarak sorumlu öğretim üyesi belirlenir. Birimde, bireysel psikoterapi ve grup psikoterapisi uygulamaları yapılmaktadır. Öğretim üyelerinin ilgi alanları doğrultusunda belirlenen alt birimler ve faaliyetleri aşağıda belirlenmiştir.


Anksiyete Bozukluğu Olgularında Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi:

Sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Raşit Tükel

Anksiyete bozuklukları tanı grubu içinde yer alan panik bozukluğu, fobik bozukluklar ve obsesif kompulsif bozukluk hastalarına, gerekli değerlendirme ve ölçümler yapılarak, bilişsel-davranışçı psikoterapi uygulanmaktadır. Rotasyonel asistanlara, –bilişsel-davranışçı psikoterapi– eğitim verilmekte ve asistanlar tarafından uygulanan bilişsel-davranışçı psikoterapi uygulamalarının supervizyonu yapılmaktadır.


Cinsel İşlev Bozuklukları:

Sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Arşaluys Kayır

Cinsel İşlev Bozuklukları sorunuyla başvuran kadın ve erkeklere, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, grup tedavileri uygulanmaktadır. Hastaların yakınmaları ve hastalık dikkate alınarak belirlenen tedavi grupları aşağıda belirlenmiştir.

Vaginismus grupları,

Kadında orgazm sorunları ve cinsel isteksizlik grupları,

Erkeklerde boşalma güçlükleri (erken veya geç) ve ereksiyon sorunları grupları.

Yılda 2-3 kez yapılan gruplarda, terapi süresi 10-12 seanstır. Ayrıca, cinsel işlev bozukluğu hastalarında bireysel ve çift terapileri de uygulanmaktadır.


Psikososyal Travma Programı (PSTP):

Sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Şahika Yüksel, Dr. Psk. Ufuk Sezgin

Doğal afet, kaza, insan eli ile yapılmış kötü muamele, aile içi ve dışı fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet, ihmal ve kayıp (matem) gibi baskı, şiddet ve benzer olumsuz yaşam olayları ile oluşan ruhsal sorunların tanınması, tanı konması ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca, bu konularda bilgili ve duyarlı sağlık elemanlarının eğitimi ve toplumsal haberdarlığını arttıran çalışmalar da birinin faaliyetleri arasındadır. PTSP–ye yeni veya eski travmatik yaşantısı olan kişiler alınmaktadır. Olgulara gerektiğinde rapor düzenlenmektedir.


Cinsel Kimlik Farklılıkları:

Sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Şahika Yüksel

Cinsel kimlik farklılığına bağlı psikososyal sorunları olan kişiler değerlendirilir ve gerektiğinde tedaviye alınır. Cinsiyet dönüştürme ameliyat talebi olan kişiler transseksüalite tanısı açısından değerlendirilir ve rapor düzenlenir ve uygun bulunduğunda ameliyata hazırlamak amacıyla bilim dalları ile işbirliği içinde, Hanry Benjamin Uluslar arası Cinsiyet Dönüştürme ilkelerine uygun olarak, asgari iki yıl süreyle izlenir ve bu kişilere durumunu değerlendiren bir rapor düzenlenir.


Yeme Bozuklukları:

Sorumlu öğretim üyesi: Doç Dr. Başak Yüksel

Bu bölüm kapsamında başlıca anoreksiya ve bulimiya nervosa, atipik yeme bozukluğu olan hastaların sistemli bir biçimde değerlendirilmesi ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Sözü edilen hasta gruplarının yatarak veya ayaktan tedaviye yönlendirilmesi, eşlik eden tıbbi sorunların fakültemizin içinde bir ekiple (Endokrinoloji ve Fizik Tedavi-Rehabilitasyon klinikleri ile işbirliği içinde) ele alınması, psikoterapilerinin planlanması, konuyla ilgili eğitim ve araştırmaların gerçekleştirilmesi hedefler arasındadır.


Kronik Ağrı Sendromları:

Sorumlu öğretim üyesi: Doç. Dr. Başak Yücel

Kronik ağrıda ruhsal etkenlerin rolü son yıllarda giderek daha fazla vurgulanmakta ve tüm çağdaş merkezlerde kronik ağrı multidisipliner bir ekip çalışması içinde ele alınmaktadır. Psikoterapi psikonevroz biriminde kronik ağrı sendromu bulunan ve Algoloji Bilim Dalı ile işbirliği içinde izlenen hastalar ilaç tedavisi, bireysel veya grup psikoterapisine yönlendirilmekte, konuyla ilgili eğitim ve araştırmalar yürütülmektedir.


Kadın Ruh Sağlığı:

Sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Şahika Yüksel, Doç. Dr. Başak Yüksel, Dr. Psk. Ufuk Sezgin

Kadına özgü ruhsal sorunlar (premenstrüel sendrom, doğum sonrası psikiyatrik bozukluklar, kadına yönelik şiddet vb.) ve bunlara yönelik psikoterapilerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.


Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı:

Prof. Dr. Sedat Özkan


Psikiyatri üst disiplini ve uzmanlık alanı olarak kurumsallaşan Konsültasyon-Lizyezon Psikiyatrisi (KLP) kurumumuzda şöyle tanımlanır :

Bilim Dalımız, 1989 yılından bu yana hastanemiz kliniklerinde yatarak ya da ayaktan tedavi gören hastalara yönelik psikiyatrik-psikososyal tıp hizmeti sunmaktadır. Fiziksel sağlık ile ruh sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğu anlayışına dayanan bu bilim dalı, sağlık sisteminde tıbbi tedavi ve bakım yanında ruhsal tedavi ve bakım hizmetlerinin sunumunu sağlamaktadır. Tüm hastanemize psikiyatri hizmeti sunan bilim dalımızın hizmet sunumu başlangıçta yüzde 0.3 iken günümüzde bu oran çeşitli kliniklere göre değiştirmekle birlikte halen yüzde 12-17 düzeyindedir. Son yıllarda hastalara yönelik psikiyatrik hizmet yanında, hastalara ve hasta ailelerine dönük psikososyal eğitim programları geliştirilmiştir. Ruh sağlığı elemanları dışında tedavi ve bakım hizmeti sürdüren hekim ve hemşirelerimize dönük psikolojik tıp eğitim programları yerleşikleşmiştir. Ulusal düzeyde kongreler ve eğitim seminerleri yaygınlaşmaktadır. Çalışma ve araştırmalarımız, her yıl kitap halinde yayınlanmaktadır.


Doç. Dr. Başak Yücel

Yeme Bozuklukları Polikliniğinde başlıca anoreksiya nervosa, bulimiya nervosa ve atipik yeme bozukluğu olan hastaların sistemli bir biçimde değerlendirilmesi ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bozuklukların yatarak veya ayaktan tedaviye yönlendirilmesi, eşlik eden tıbbi sorunların fakültemiz içinde multidisipliner bir ekipte ele alınması, psikonevroz-psikoterapi birimi kapsamında psikoterapilerlerinin planlanması, bu bozukluklarla ilgili eğitim ve araştırmaların gerçekleştirilmesi poliklinik çalışmasının hedefleri arasındadır.

Kronik Ağrıda ruhsal etkenlerin solu son yıllarda giderek daha fazla vurgulanmakta ve tüm çağdaş merkezlerde kronik ağrı multidisipliner bir ekip çalışması içinde ele alınmaktadır. Psikiyatri Ana Bilim Dalı bünyesindeki Ağrı Polikliniğinde kronik ağrı sendromu bulunan ve Algoloji Bilim Dalı ile işbirliği içinde izlenen hastalar ilaç tedavisi, bireysel veya grup psikoterapisine yönlendirilmekte, konuyla ilgili eğitim ve araştırmalar yürütülmektedir.

13. psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerle ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Pazartesi-Çarşamba-Cuma (Poliklinik)

Salı-Perşembe (Kontrol)

14. Birimlerde verilen Hizmetler : Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn. Terapi hizmetleri -Hangi türler , Psikolojik Değerlendirme, Rehabilitasyon çalışmaları, Araştırma, Aile Eğitimi, İzleme çalışmaları vb)

15.Psikoterapi hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Psikiyatrist ve psikologlar

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir Ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma Biriminde Bilişsel-Davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi)

Bilişsel-davranışçı terapi

Psikodrama

Dinamik yaklaşımlar

17. Hastanenin ilgili birimlerinde- servislerinde psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Psikoloji Laboratuarı

18. Klinik Psikologlar tarafından uygulanabilen testler :

Rorschach, Cornell-Index, Cattell (2) ve (3), Benton, Alexander, T. A. T., Bender-Gestalt, Kohs, Szondi


V. İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.

1. Erişim için Bilgiler :

Tel: 02124142193

Faks: -

Adres: -

Web sayfası / e-posta: -

2.   Söz konusu kurumun kaç senedir psikiyatri alanında hizmet verdiği:

1970–den beri.

3. Başvuru-kasta kabul-sevk koşulları nedir?

Randevu alınarak.

4. Kurumda kaç adet psikiyatri servisi mevcuttur? (isimleri-yapılanma şeması)

Yataklı servisi yok.

5. Bu servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır?

Otizm, hiperaktivite, konsültasyon liyezon, genel.

6. Bu alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Yok.

7. Kurumun hizmeti ayaktan tedavi gören hastalara mı yöneliktir, yataklı servisler var mıdır?(out-patient/ in-patient)

Dışarıdan hasta.

8 . Her 2 tür hizmet de sunulmakta mıdır?

-

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

-

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

4500 ilk muayene.

8000 kontrol.

11. Bu servis birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar(kaç psikiyatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

5 pedagog,
5 psikolog,
4 uzman,
11 asistan,
3 hemşire,
3 sosyal çalışmacı.

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğimiz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmış mıdır?Eğer öyle ise ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Prof. N. Mahavalli – Otizm ve hiperaktivite

Prof. Ü. Tüzün – KLP

13. Hastanenin(kurumun) çalışma günleri/ saatleri: (poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerle ilgili varsa belirli gün ve saatler)

09.00 – 16.00 saatleri arası.

14. Birimlerde verilen hizmetler:Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn. terapi hizmetleri- hangi türler, psikolojik değerlendirme, rehabilitasyon çalışmaları, araştırma, aile eğitimi, izleme çalışmaları vb.)

Poliklinik çalışma, psikolojik değerlendirme, sosyal çalışma, grup psikoterapileri, bireysel terapi, araştırma.

15. Psikoterapi hizmetleri kimler(hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Psikiyatrist, psikolog, konuşma uzmanı pedagog.

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma biriminde bilişsel-davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi.)

EMDR, eğitsel terapi (Rudolph Steiner), sanatla terapi , konuşma terapisi (client centered therapy), davranış terapisi.

17. Hastanenin ilgili birimlerinde-servislerinde psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Evet.

18. Klinik psikologlar tarafından uygulanabilen testler:

S.-Binet, Wisc-R, Cattell 2A-2B, Alexander, Porteus, AGTE, Brunet Lezine, Benton, Bender-Gestalt, Rorschach, CAT, TAT, Louisa Düss.


VI. SSK Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

1.Erişim için Bilgiler :

Tel: 0216 356 05 03

Fax: 0216 356 04 96

Adres: Sinan Ercan Cad. No:29 Erenköy/ Kadıköy / İstanbul

Web sayfası /e-mail: www.sskerenkoyruh.gov.tr

2. Söz konusu kurumun kaç senedir Psikiyatri alanında hizmet verdiği:

1977–den bu yana , 27 senedir.

3. Başvuru – hasta kabul- sevk koşulları nedir?

Başta SSK–lı işçilerin müracaatı olmak üzere, emekli sandığı, Bağ-Kur ve Yeşil Kart–lı tüm hastalara bakılmaktadır. Telefonlar randevu almak koşulu var. Acil gelen hastaların ayrı polikliniği var. (Randevusuz). Bunlara pratisyen doktor bakıyor.

4. Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri- Yapılanma şeması)

6 servis mevcut:

Akbay Tuğan servisi

Tevfik Sağlam Servisi

Kızılay Servisi

Ziya Erim Servisi

Tatko Servisi

Pul Servisi

5. Bu servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır? (Örn: Duygudurum Bozuklukları / Sınır Kişilik Bozukluğu Ünitesi / Çocuk-Yetişkin Psikiyatrisi vb.)

Akbay Tuğan servisi : erkek psikoz servisi

Tevfik Sağlam Servisi : kadın psikoz servisi

Kızılay Servisi: erkek psikoz servisi

Ziya Erim Servisi : kadın psikoz servisi

Tatko Servisi : alkol, madde bağımlılığı ve nevroz servisi

Pul Servisi : erkek psikoz servisi ama şu an boş, restorasyonda.

6. Bu alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Bu 6 birim de ayrı binalarda fakat aynı adreste, aynı bahçe içerisinde bulunmaktadır.

Santral: 0216 360 91 63 no–lı telefondan bu 6 birime de bağlanılabilir.

7. Kurumun hizmeti dışarıdan gelen hastalara mı yöneliktir; yataklı servisleri var mıdır? (out-patient / in-patient?)

Hem poliklinik (dışarıdan gelen), hem de yataklı servisi vardır.

8. Her iki tür hizmet de sunulmakta mıdır?

Evet. Her 2 tür hizmet sunulmaktadır.

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

Akbay Tuğan servisi : 80 yatak

Tevfik Sağlam Servisi : 80 yatak

Kızılay Servisi: 50 yatak

Ziya Erim Servisi : 38 yatak

Tatko Servisi : 25 yatak

Pul Servisi : 32 yatak (şu an işlevde değil)

Toplam: 305 yatak bulunmaktadır.

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvrmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

Yıllık yatan hasta sayısı: 5700

Polikliniğe başvuran (ayaktan) yıllık hasta sayısı : 60.000

11. Bu servis-birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar (Kaç psikiyatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

14 doktor (1–i başhekim, 2–si nörolog, 2–si nöropsikiyatr, 9 psikiyatri uzmanı

5 klinik psikolog

1 başhemşire, 3 baş hemşire yardımcısı, 29 hemşire

Sosyal hizmet uzmanı yok.

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğiniz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmıdır? Eğer öyleyse, ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Akbay Tuğan servisi : Dr. Hamdi Öztürk (ekip başkanı)

Dr. Osman Kavur / Dr. Canan Ketenoğlu

Tevfik Sağlam Servisi : Dr. İsmail Küçükali (ekip başkanı)

Dr. Celalettin Kurtcan / Dr. Vildan Şeker / Dr. Ülkü Çakır

Kızılay Servisi: Dr. Mehmet Tolunay / Dr. Bülent Akman / Dr. Turgay Kasap

Ziya Erim Servisi : Dr. Aydın Güven / Dr. Ali Koray Saygın

Tatko Servisi : Dr. Talat Kahraman / Dr. Özcan Eryüce (Başhekim)

13. Hastanenin çalışma günleri / saatleri : (Poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerile ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Poliklinik: 9:00 – 15:00 arası. (4 kişi 2 doktor / 2 pratisyen). Saat 15–ten sonra nöbetçi doktor olmak üzere 24 saat hizmet. (yataklı serviste).

14. Birimlerde Verilen Hizmetler: Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn: Terapi hizmetleri- Hangi türler, psikolojik Değerlendirme, Rehabilitasyon çalışmaları, Araştırma, Aile Eğitimi,İzleme çalışmaları vb.)

Terapi hizmeti verilmiyor, Psikolojik değerlendirme, test var. Salı ve Perşembe günleri, malulen emekli edilecek işçi hastaların, emekliliğine karar veriliyor. (doktorlar Konseyi toplanıyor.) Terapi ise çok ufak çapta, yok gibi.

15. Psikoterapi hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Psikoterapi hizmeti verilmiyor. Psikolojik değerlendirme ve testler 4 psikolog tarafından, başhekimlik binasının üst katında yapılıyor.

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir Ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma Biriminde Bilişsel-Davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi)

Terapi hizmeti verilmiyor. Psikolojik testler ve değerlendirme de sadece emekli edilecek işçilerin malulen emekliliğine karar vermek amacıyla daha çok yapılmaktadır. Onun dışında diğer psikolojik test yapılıyor.

17. Hastanenin ilgili birimlerinde servislerin psikolojik değerlendirme yapan psikologları var mıdır?

Evet. 5 psikoloğun 4–ü psikolojik değerlendirme ve test yapıyor

Uzm. Psk. Tülin Türker

Psk. Sibel Ergün

Psk. Ufuk Aksu

Psk. Sibel Burcuoğlu

Psk. Funda Halkacı (uygulama yapmıyor)

18.Klinik psikologlar tarafından uygulanabilen testler:

Daha çok Rorschach ve MMPI başta olmak üzere, tüm kişilik ve zeka testleri uygulanıyor.


VII. Şişli Etfal Hastanesi

1. Erişim için Bilgiler :

Tel: 02122966061

Faks: -

Adres:Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Psikoloji Bölümü Şişli/İstanbul

Web sayfası / e-posta: -

2. Söz konusu kurumun kaç senedir psikiyatri alanında hizmet verdiği:

98–den beri.

3. Başvuru-kasta kabul-sevk koşulları nedir?

Bağkur, SSK, Emekli Sandığı ve ücretli hastalara.

4. Kurumda kaç adet psikiyatri servisi mevcuttur? (isimleri-yapılanma şeması)

1 adet.

5. Bu servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır? (Örn. duygudurum bozuklukları/sınır kişilik bozukluğu ünitesi/çocuk-yetişkin psikiyatrisi vb.)

Yetişkin.

6. Bu alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

-

7. Kurumun hizmeti ayaktan tedavi gören hastalara mı yöneliktir, yataklı servisler var mıdır?(out-patient/ in-patient)

Ayaktan hastalara hizmet veriliyor.

8. Her 2 tür hizmet de sunulmakta mıdır?

1 ay içinde ayaktan servis açılacak.

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

-

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

Yılda ortalama 14.000 hasta.

11. Bu servis birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar(kaç psikiyatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

7 uzman, 1 doçent psikiyatrist

2 klinik psikolog (Ruşen Nur Arıkan, Gamze Ay)

1 hemşire

6 asistan

Şef: Dr. Oğuz Karamustafaoğlu(psikiyatri doçenti)

Uzmanlar:

Dr. Sibel Mercan

Dr.Eşber Bâki Ayaydın

Dr. Bahadır Bakım

Dr. Derya Şahinler

Dr. İbrahim Hakkı Şahinler

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğimiz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmış mıdır?Eğer öyle ise ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

-

13. Hastanenin(kurumun) çalışma günleri/ saatleri: (poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerle ilgili varsa belirli gün ve saatler)

08.00 – 16.00 arası her gün (hafta içi)

14. Birimlerde verilen hizmetler: Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn. terapi hizmetleri- hangi türler, psikolojik değerlendirme, rehabilitasyon çalışmaları, araştırma, aile eğitimi, izleme çalışmaları vb.)

Psikolojik Değerlendirme

Araştırma (Asistan eğitimi veriliyor. Araştırma ve Eğitim Hastanesi)

Konsültasyon Hizmeti (Travma, demans klinikleri ve psikodermatolojik klinik var.)

15. Psikoterapi hizmetleri kimler(hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

-

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma biriminde bilişsel-davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi.)

-

17. Hastanenin ilgili birimlerinde-servislerinde psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

-

18. Klinik psikologlar tarafından uygulanabilen testler:

Rorschach, MMPI, zekâ testleri, organizite testleri.

Bütün psikolojik test bataryaları veriliyor.

VIII. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

1. Erişim için Bilgiler :

Tel : 0216 327 10 10-514

Fax :

Adres: MÜTF Psikiatri Anabilim Dalı Tophanelioğlu Cad. Altunizade/İstanbul

Web sayfası / e-mail :

2. Söz konusu Kurumun kaç senedir Psikiatri alanında hizmet verdiği :

1988-2004

3. Başvuru-hasta kabul-sevk koşulları nedir?

Acil psikiatri, poliklinik başvuruları

Servise yatış için konsültasyon, acil ya da poliklinik şartlarında hasta değerlendirildikten sonra yatış yapılır

4. Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri-Yapılanma şeması)

1 Psikiatri servisi

14 yataklı açık servis

5. Bu Servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır? (Örn. Duygudurum Bozuklukları / Sınır Kişilik Bozukluğu Ünitesi/Çocuk-Yetişkin Psikiyatrisi vb.)

Duygudurum bozukluğu

Cinsel işlev bozukluğu

Anksiyete bozukluğu

Geropsikiatri/Demans

Psikoz

Çocuk psikiatrisi

6. Bu Alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Yok

7. Kurumun hizmeti ayaktan tedavi gören hastalara mı yöneliktir; yataklı servisler mi vardır? (Out-patient/ in-patient?)

Out-patient + in-patient

8. Her 2 tür hizmette sunulmakta mıdır?

Evet

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

14

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

1200/Yıl

Yaklaşık 200 yatış

11. Bu servis-birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar (Kaç psikiatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

Serviste:
4 hemşire,
1 uzman psikiatrist,
7 asistan,
Psikoloji bölümünde:
3 psikolog

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğimiz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmış mıdır? Eğer öyle ise, ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Prof. Dr. E.Göktepe: Duygudurum bozukluğu, psikofarmakoloji

Prof. Dr. M. Z. Sungur: Psikiatrist M.A., Cinsel bozukluk ve tedavisi, kognitif davranışçı terapiler

Prof. Dr. H.Yoney: Nöropsikiatri

Doç. Dr. K. Kora: Psikiatrist M.A., Duygudurum bozukluğu

Yrd. Dr. K. Kuşçu: Aile terapileri, konsultasyon, liyezon

Yrd. Dr. V. Topçuoğlu: Anksiete bozukluğu, psikanalitik psikoterapiler

Yrd. Dr. Ç. Yazgan: Geropsikiatri

Uzman Dr. G.B. Husemoğlu: Psikanalitik psikoterapiler

Yrd. Dr. V. Topçuoğlu

13. Hastanenin (Kurumun) çalışma günleri / saatleri : (Poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerle ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Pazartesi- Cuma: 09:00-17:00

14. Birimlerde verilen Hizmetler : Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn. Terapi hizmetleri -Hangi türler , Psikolojik Değerlendirme, Rehabilitasyon çalışmaları, Araştırma, Aile Eğitimi, İzleme çalışmaları vb)

Yatan hastalarla grup psikoterapisi, Aile Terapisi (haftada 2)

15. Psikoterapi Hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Prof. Dr. M.Z.Sungur

Uzman Dr. G.B.Husemoğlu

Yrd. Dr. V. Topçuoğlu

İ. Çetin (psikoterapist)

Psikologlar : destekleyici

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir Ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir.Örn. Travma Biriminde Bilişsel-Davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi)

Poliklinik: Kognitif terapi

Yatan hasta: Kognitif + Analitik

17. Hastanenin ilgili birimlerinde- servislerinde psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Evet

18. Klinik Psikologlar tarafından uygulanabilen testler:

Zeka testleri

Projektif testler

IX : Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1.Erişim için Bilgiler :

Tel : 0216 414 45 02

Fax : 0216 346 26 24

Adres:Tıbbiye Cad. Üsküdar/İstanbul

Web sayfası / e-mail : www.haydarpasa.gov.tr

2. Söz konusu Kurumun kaç senedir Psikiatri alanında hizmet verdiği :

Poliklinik 2 yıldır, yataklı kısım 1 yıldır hizmet veriyor

3. Başvuru-hasta kabul-sevk koşulları nedir?

Otomasyon şeklinde randevu sistemiyle

4. Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri-Yapılanma şeması)

1 tane psikiatri kliniği

5. Bu Servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır? (Örn. Duygudurum Bozuklukları / Sınır Kişilik Bozukluğu Ünitesi/Çocuk-Yetişkin Psikiyatrisi vb.)

Klinikte yok

Poliklinikte duygudurum bozuklukları ve cinsel işlev bozuklukları

6. Bu Alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Yok

7. Kurumun hizmeti ayaktan tedavi gören hastalara mı yöneliktir; yataklı servisler mi vardır? (Out-patient/ in-patient?)

Dışarıdan gelen hastalar ve yataklı servis

8. Her 2 tür hizmette sunulmakta mıdır?

Evet

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

25

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

Yılda 45 000 kişi başvurmakta. Bunların 1000 kişi kadarı yatan hasta olarak izlenmekte

11. Bu servis-birimlerindede halen hangi alanlardan uzmanlar (Kaç psikiatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

8 psikiatrist

2 psikolog

5 hemşire

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğimiz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmış mıdır? Eğer öyle ise, ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

-

13. Hastanenin (Kurumun) çalışma günleri / saatleri : (Poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerle ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Çalışma saatleri: 08:00-17:00

1 gün duygudurum bozuklukları, 1 gün psikoz, 1 gün cinsel işlev bozuklukları, 1 gün kişilik bozuklukları polikliniği çalışıyor

14 . Birimlerde verilen Hizmetler : Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn. Terapi hizmetleri Hangi türler, Psikolojik Değerlendirme, Rehabilitasyon çalışmaları, Araştırma, Aile Eğitimi, İzleme çalışmaları vb)

Terapi hizmetleri: Ayrıca müzik terapi ve haftanın 2 günü halk eğitimden gelen eğitmenlerle beraber iş eğitimi yapılıyor

Psikilojik değerlendirme

Rehabilitasyon çalışmaları

Araştırma ve izleme çalışmaları , Aile eğitimi hizmeti sunuluyor

15. Psikoterapi Hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Psikiatristler tarafından yürütülmekte . Uzman Psikolog yok

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir Ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir.Örn. Travma Biriminde Bilişsel-Davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi)

Grup terapilerde bilişsel davranışçı terapi

17. Hastanenin ilgili birimlerinde- servislerinde psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Evet

18. Klinik Psikologlar tarafından uygulanabilen testler :

Zeka testleri: WAIS

Kişilik testleri: MMPI


X. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1. Erişim için Bilgiler :

Tel: 0216 441 39 00 – 2032

Fax:

Adres: Kartal Eğ. Arşt. Hast. Cevizli Kartal /İstanbul

Web sayfası /e-mail:

2. Söz konusu kurumun kaç senedir Psikiyatri alanında hizmet verdiği:

21 yıldır.

3. Başvuru – hasta kabul- sevk koşulları nedir?

Bütün hastalar (aciller ve yatanlar hariç) randevu ile bakılır. Direkt müracaat edebilirler.

4. Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri- Yapılanma şeması)

2 psikiyatri polikliniği mevcut.

5. Bu servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır? (Örn: Duygudurum Bozuklukları / Sınır Kişilik Bozukluğu Ünitesi / Çocuk-Yetişkin Psikiyatrisi vb.)

Yok.

6. Bu alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Yok.

7. Kurumun hizmeti ayaktan tedavi gören hastalara mı yöneliktir; yataklı servisleri var mıdır? (out-patient / in-patient?)

Ayaktan tedavi, diğer servis hastalarına konsültasyon-liyezon psikiyatrisi açısından destek verilir.

8.  Her iki tür hizmet de sunulmakta mıdır?

-

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

Psikiyatri yatağı yok. 700 civarı.

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvrmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

Psikiyatri polikliniği

Yatma endikasyonu olanlar yataklı kurumlara sevk edilir.

11. Bu servis-birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar (Kaç psikiyatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

2 psikiyatrist, 2 psikolog, 1 aile hekimi uzmanı

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğiniz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmıdır? Eğer öyleyse, ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Uzmanlık alanlarında ayrışma yok.

Psk. Tuncay Vural

Uzm. Dr. Tuncay Barut

Psk. Ayça Gülay Erman

Dr. Elif Yılmaz Turhan

Dr. Hasan Fevzi Bayramer (Aile Hekimi)

Cumhur Erdoğan (Sekreter)

13. Hastanenin (Kurumum) çalışma günleri / saatleri : (Poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerile ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Hafta içi 8:00 – 16:00 arası

14. Birimlerde Verilen Hizmetler: Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn: Terapi hizmetleri- Hangi türler, psikoloji Değerlendirme, Rehabilitasyon çalışmaları, Araştırma, Aile Eğitimi,İzleme çalışmaları vb.)

Kognitif-Davranışçı Ağırlıklı Terapi

Adli Bilirkişi Hizmetleri

Bilimsel Araştırmalar

Meslek Gruplarının Ruhsal Açıdan Taranması

Aile Terapileri

Cinsel İşlev Bozukluğu Tedavileri

15. Psikoterapi hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Psikiyatrist ve psikologlar

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir Ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma Biriminde Bilişsel-Davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi)

Bilişsel-davranışçı ağırlıklı

17 .Hastanenin ilgili birimlerinde – servislerin psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Var.

18. Klinik psikologlar tarafından uygulanabilen testler:

MMPI, zeka testleri, SCL 90.


XI . Balıklı Rum Hastanesi

Anatolia Klinikleri

1. Erişim için Bilgiler :

Tel: 02125436565 – 343

Faks: 5102075

Adres: Belgradkapı Balıklı Yolu No:2 Zeytinburnu

Web sayfası / e-posta:

www.derinlikler.com.tr

bagimlilik@bagimlilik.net

omer_gumus@hotmail.com

2. Söz konusu kurumun kaç senedir psikiyatri alanında hizmet verdiği:

1994–ten beri.

3. Başvuru-kasta kabul-sevk koşulları nedir?

Psikiyatri polikliniğine ya da hastanenin özel acil servisine başvurulmalıdır.

4. Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri -Yapılanma şeması)

4 adet. Anatolia 1/Anatolia 2/Anatolia3/Anatolia 4

5. Bu Servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır?

Anatolia 1: Madde-Alkol Bağımlılık Merkezi

Anatolia 2: Bayan-Bay Psikiyatri Kapalı Servisi

Anatolia 3: Alkol Bağımlılığı-Nervoz Açık Psikiyatri Servisi

Anatolia 4: Kronik Psikiyatrik Hastalıklar Bakım ve Tedavi Merkezi

6. Bu Alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Adres aynı(Bkz. soru 4)

Anatolia 1: 02125471600 - 313

Anatolia 2: 02125471600 - 300 (Bayan) - 252 (Bay)

Anatolia 3: 02125471600 - 359

Anatolia 4: 02125471600 – 253

7. Kurumun hizmeti dışardan gelen hastalara mı yöneliktir; yataklı servisler mi vardır? (Out-patient/ in-patient?)

Her ikisine de yöneliktir.

8. Her 2 tür hizmette sunulmakta mıdır?

Evet.

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

95(Anatolia 1+2+3)+68(Anatolia 4)= 163

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

Yatan hasta yaklaşık 1500-2000, ayaktan bilinmiyor.

11. Bu servis birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar(kaç psikiyatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

9 psikiyatr, 4 psikiyatri uzmanı, 4 psikolog, 1 sosyal çalışmacı, 25 hemşire.

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğimiz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmış mıdır?Eğer öyle ise ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Bütün psikiyatri uzmanları mevcut bütün birimlerde çalışmaktadırlar.

Pratisyen Dr. Nursen Mırsal

Uzm. Dr. Özlem Yalnız

Uzm. Dr. Ömer Gümüş

Uzm. Dr. Emre Şahin

Uzm. Dr. Oya Bozkurt

Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Kalyoncu

Yrd. Doç. Dr. Özkan Pektaş

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek

13. Hastanenin(kurumun) çalışma günleri/ saatleri: (poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerle ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Pazar hariç tüm gün poliklinik.

normal mesai: 08.00 – 16.00 nöbetçi ekip: 16.00 – 08.00

psikiyatri grup terapisi: cumartesi 09.00 – 10.30

bağımlılık grup terapisi: pazartesi 10.00(grup terapisi) 14.00(relaksasyon)

Salı 10.00 (grup te.) 13.30(bilinçlendirme)

Çarşamba 14.00(grup te.)

Perş. 10.00 (grup te.) 13.30(biliçlendirme)

Cuma 10.00 (aile te.)

Cumartesi 10.00 (ayaktan hastalar için grup t.)

14. Birimlerde verilen Hizmetler : Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn. terapi hizmetleri- hangi türler, psikolojik değerlendirme, rehabilitasyon çalışmaları, araştırma, aile eğitimi, izleme çalışmaları vb.)

Bireysel/Grup Terapileri, cinsel işlev boz., mizaç boz., aile terapileri, alkol ve madde bağ. tedavi merkezi, psikometrik incelemeler, nöropsikiyatri laboratuvarı, rehabilitasyon.

15. Psikoterapi hizmetleri kimler(hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Yrd. Doç. Dr. Hasan Mırsal

Uzm. Dr. Emre Şahin

Uzm. Dr. Özlem Yalnız

Uzm. Dr. Oya Bozkurt

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma biriminde bilişsel-davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi.)

Grup terapisinde kognitif-davranışçı yaklaşım, bilinçlendirme / relaksasyon teknikleri kullanılıyor. Yüzleştirme teknikleri, psikanalitik yönelimli psikodinamik yaklaşım, kişilerarası terapi de kullanılıyor.

17. Hastanenin ilgili birimlerinde-servislerinde psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Gözde Hatipoğlu(Anatolia 3)

Işık Doğangün(Anatolia 2)

Selen Fehimoğlu Sinan(Anatolia 2)

18. Klinik psikologlar tarafından uygulanabilen testler:

MMPI, Rorschach, TAT, Envanterler(Beck Depresyon, Beck Anksiyete, SCR 90, Catell Zekâ Testi, Obsesif Kompulsivite Yale Brown, Hamilton Ölçeği, Kısa Bellek Muayenesi(Yaşlı hastalarda kognitif yıkımı ölçmek için)


XII. Fransız La paix (Lape) Hastanesi

1. Erişim için Bilgiler:

Tel : 0212 246 10 20 (4 Hat)

Fax : 0212 233 69 89

Adres: Büyük Dere Caddesi No: 22-24 Şişli/İstanbul

Web sayfası / e-mail : http://www.hoplapaix.com

2. Söz konusu Kurumun kaç senedir Psikiatri alanında hizmet verdiği :

50 Yıl

3. Başvuru-hasta kabul-sevk koşulları nedir?

Ailesinden birinci derecede sevk edilmeden ve sevk edilmede SSK, Bağkur– dan sevk kabulü yok

4. Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri-Yapılanma şeması)

Akut Psikoz Servisi: Kadın, Erkek

Nöroz Servisi: Kadın, Erkek

Geropsikiatri: Kadın, Erkek

Kronik: Kadın, Erkek

5. Bu Servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır? (Örn. Duygudurum Bozuklukları / Sınır Kişilik Bozukluğu Ünitesi/Çocuk-Yetişkin Psikiyatrisi vb.)

Yetişkin psikiatri var. Geropsikiatri bakılıyor.Ayrım yok.Hepsi Bakılıyor.Nöroz ve akut psikoz sevisi veya hastanenin bünyesinde kroniklerin sürekli kaldığı servis ve geropsikiatri servisi ayrışmış değil.

6. Bu Alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Ayrı binalar var ama Lape Hastanesinin içinde

7.Kurumun hizmeti ayaktan tedavi gören hastalara mı yöneliktir; yataklı servisler mi vardır? (Out-patient/ in-patient)

-

8. Her 2 tür hizmette sunulmakta mıdır?

Her iki tür hizmette var

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

150 Yatak

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

300 Hasta. Ayda 25-30 hasta yatmakta

11. Bu servis-birimlerindede halen hangi alanlardan uzmanlar (Kaç psikiatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır?

4 tane psikolog var: Ülkü Hanyol, Aslı Akyol, Fatih Eryol, Eylem Yıldız

4 tane psikiatri uzman: Tufan algür, Ersan Kantarcı, Cem Ataklı, Gülay Solakoğlu

1 tane anestezi uzmanı var: Remzi Temur

2 tane nörolog( Konsültasyon için dışarıdan deliyor)

2 tane geriatri uzmanı var.

3 tane nöbetçi pratisyen hekim var.

8 tane hemşire var.

Rahibe hemşireler var(10 tane)

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğimiz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmış mıdır? Eğer öyle ise, ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Psikiatri uzman Dr. Tufan Algür: Baş hekim, erkek servisinin şefi

Kadın servisi şefi: Eren Kantarcı

Dr. Remzi Temur: Anestezi Uzmanı

Uzman Dr. Gülay Solakoğlu

Dr: Cem Ataklı nöroz sevisinin ikinci başı

13. Hastanenin (Kurumun) çalışma günleri / saatleri : (Poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerle ilgili varsa belirli gün ve saatler)

7 gün 24 saat.Poliklinik 12:00-14:30 Grup terapileri haftada bir yapılır.Terapiler 55 dakikadan oluşuyor.

14. Birimlerde verilen Hizmetler : Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn. Terapi hizmetleri -Hangi türler , Psikolojik Değerlendirme, Rehabilitasyon çalışmaları, Araştırma, Aile Eğitimi, İzleme çalışmaları vb)

Terapiler( Kognitif- davranışçı, Geştalt+dinamik terapiler) ve psikolojik testler( TAT, Rorschach, MMPI, kognitif testlerin hepsi)

15. Psikoterapi hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Tufan Algur

Eylem Yıldız

Gülay Solakoğlu

Ersan Kantarcı

Cem Ataklı

Ülkü Hanyol

Aslı Akyol

Fatih Eryol

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir Ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma Biriminde Bilişsel-Davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi)

Psikolog Ülkü Hanyol: kognitif-davranışçı terapist

Psikolog Aslı Akyol: Bağımlılık

Psikolog Fatih Eryol: Geştalt ve dinamik terapiler

17. Hastanenin ilgili birimlerinde- servislerinde psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Testör yok.Testleri psikologlar yapıyor.

18. Klinik Psikologlar tarafından uygulanabilen testler :

TAT, MMPI, Cattel, Alexander, Beck Depresyon Anksiete Ölçeği, Nörolojik Testler, Kognitif-davranışçı anketler


XIII.Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi

1. Erişim için Bilgiler :

Tel: 0212 582 50 50 – 0212 510 80 52

Fax: 0212 558 15 84

Adres: Yedikule S. P. Ermeni h. T. Vakfı Zeytinburnu

Web sayfası /e-mail: -

2. Söz konusu kurumun kaç senedir Psikiyatri alanında hizmet verdiği:

150 yıl

3. Başvuru – hasta kabul- sevk koşulları nedir?

Hasta veya yakınlarının sözlü-yazılı müracaatları ile.

Emekli sandığı - Bağ-Kur, özel .

4. Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri- Yapılanma şeması)

Erkek Kapalı Akliye

Kadın Kapalı Akliye

Nöropsikiyatri

5. Bu servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır? (Örn: Duygudurum Bozuklukları / Sınır Kişilik Bozukluğu Ünitesi / Çocuk-Yetişkin Psikiyatrisi vb.)

Duygudurum bozuklukları

Yetişkin psikiyatrisi

6. Bu alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Hastane bünyesi içerisinde 3 ayrı bina

7. Kurumun hizmeti ayakta tedavi gören hastalara mı yöneliktir; yataklı servisleri var mıdır? (out-patient / in-patient?)

Hem dışarıdan gelen, hem yataklı servis.

8. Her iki tür hizmet de sunulmakta mıdır?

Evet.

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

80 yataklı + yatak

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

± 1000 ayakta

± 100 yatarak

11. Bu servis-birimlerinde halen hangi alanlardan uzmanlar (Kaç psikiyatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışamacı) görev yapmaktadır?

2 psikiyatr, 1 klinik psikolog, 2 hemşire

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğiniz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaş mıdır? Eğer öyleyse, ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Uzman hekim. (Böyle bir ayrıcalık yok, herkes her hastaya bakıyor.)

13. Hastanenin (Kurumun) çalışma günleri / saatleri : (Poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerile ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Hafta içi her gün saat : 9:00 – 16:00

14. Birimlerde Verilen Hizmetler: Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn: Terapi hizmetleri- Hangi türler, psikoloji Değerlendirme, Rehabilitasyon çalışmaları, Araştırma, Aile Eğitimi,İzleme çalışmaları vb.)

Terapi hizmetleri

Psikolojik değerlendirme

Aile eğitimi

İzleme çalışmaları

15. Psikoterapi hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Uzman hekim ve psikolog

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir Ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma Biriminde Bilişsel-Davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi)

-

17. Hastanenin ilgili birimlerinde – servislerin psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

1 adet klinik psikolog tarafından yürütülmektedir.

18. Klinik psikologlar tarafından uygulanabilen testler:

Kişilik ve zeka testleri.

Rorschach, Thematique apperception T., Cornel-Index, Goodenough, WAIS, WISC, BENDER, Memory for Design, BENTON en çok uygulanan testlerdir.


XIV. Avusturya San Jorj Hastanesi (Saint George)

1. Erişim için Bilgiler :

Tel : 0212 243 25 90

Fax : 0212 245 54 63

Adres: Kuledibi Bereketzade Medresesi Sok. No:7 Karaköy/İstanbul

Web sayfası / e-mail : sjh@sg.edu.tr

2. Söz konusu Kurumun kaç senedir Psikiatri alanında hizmet verdiği :

4

3. Başvuru-hasta kabul-sevk koşulları nedir?

Özel sigorta kabul ediliyor

SSK kabul edilmiyor

4. Kurumda kaç adet Psikiyatri servisi mevcuttur? (İsimleri-Yapılanma şeması)

Yok

5. Bu Servislerin uzmanlaştıkları alanlar var mıdır? (Örn. Duygudurum Bozuklukları / Sınır Kişilik Bozukluğu Ünitesi/Çocuk-Yetişkin Psikiyatrisi vb.)

Yok

6. Bu Alt ünitelerin bulundukları ayrı binalar varsa, adres ve telefonları:

Yok

7. Kurumun hizmeti dışardan gelen hastalara mı yöneliktir; yataklı servisler mi vardır? (Out-patient/ in-patient?)

Dışarıdan hastalara hizmet veriyor.Psikiatride özel yataklı servis yok. Doktorun isteğine bağlı olarak diğer servislere yatırılabiliyor.

8. Her 2 tür hizmette sunulmakta mıdır?

Yukarda belirtilmiştir.

9. Söz konusu birimlerin takriben yatak kapasitesi kaçtır?

Yok

10. Kurumunuza yılda ortalama kaç hasta başvurmaktadır? Bunların ne kadarı ayaktan ne kadarı yatan hasta olarak izlenmektedir?

-

11. Bu servis-birimlerindede halen hangi alanlardan uzmanlar (Kaç psikiatrist, klinik psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacı) görev yapmaktadır

Tek uzman psikiatrist

12. Kalıcı olarak nitelendirdiğimiz ekipteki kişilerin görevleri, uzmanlık alanları ayrımlaşmış mıdır? Eğer öyle ise, ekip başkanları kimlerdir? Bunun dışında hangi uzman hangi alanda çalışmaktadır?

Dr. İshak Pardo, uzmanlık: Epilepsi, depresyon, psikoterapi, grup terapisi, Parkinson

13. Hastanenin (Kurumun) çalışma günleri / saatleri : (Poliklinik, kontrol ve sunulan diğer terapi, psikolojik değerlendirme vb. gibi hizmetlerle ilgili varsa belirli gün ve saatler)

Poliklinik Salı- Perşembe: 10:00-12:00

Muayene her gün (isteğe bağlı)

14. Birimlerde verilen Hizmetler : Kurumunuzda hangi tür hizmetler sunulmaktadır? (Örn. Terapi hizmetleri -Hangi türler , Psikolojik Değerlendirme, Rehabilitasyon çalışmaları, Araştırma, Aile Eğitimi, İzleme çalışmaları vb)

Yok

15. Psikoterapi Hizmetleri kimler (hangi uzman grupları tarafından) yürütülmektedir?

Yok

16. Terapi hizmetlerinde tercih edilen belirli bir Ekol, model var mıdır? (Farklı birimlerin farklı yanıtları olabilir. Örn. Travma Biriminde Bilişsel-Davranışçı yaklaşım tercih edilmektedir gibi)

Yok

17. Hastanenin ilgili birimlerinde- servislerinde psikolojik değerlendirme yapan psikologlar var mıdır?

Psikolog bulunmamakta

18. Klinik Psikologlar tarafından uygulanabilen testler :

-


* Bu sayfadaki bilgiler Yeşim Korkut ve Tap-Der in izni olmadan başka bir yerde yayınlanamaz


Web-Design:
N. Hartkamp
© DTGPP
Style:  

Get Firefox!

Get Thunderbird!

OpenOffice Now!

DTGPP RSS-Feed